Cappa Cooling s.r.o.

Aleje Jerozolimskie 142a /XII floor/
02-305 Warszawa
Powodem utworzenia firmy CAPPA cooling był brak tradycyjnego ogólnodostępnego dostawcy nowoczesnych systemów chłodzenia w formie zarówno kompaktowych urządzeń, jak i dużych wież chłodniczych, wykonanych z materiałów kompozytowych, spełniających restrykcyjne wymagania, obsługującego klientów reprezentujących wszystkie branże w całej Europie Środkowej. Zgodnie z tą koncepcją pojedynczy dostawca, wykonujący wszystkie zlecone przez klienta zadania związane z pracami badawczo-rozwojowymi, projektowaniem, inżynierią, produkcją, dostawą, oddaniem do eksploatacji i konsultacjami, jest teraz dostępny za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktu przekazującego informacje do wszystkich grup docelowych.

Firma CAPPA jest ceniona za specjalistyczną wiedzę z dziedziny termodynamiki, gwarantowaną wydajność chłodzenia produktów, niezawodność systemów i dostaw, inżynieryjne rozwiązania na zamówienie, profesjonalną obsługę klientów oraz oddany, kreatywny personel, zapewniający wartość dodaną dla klientów dzięki skutecznemu rozwiązywaniu problemów i zaangażowaniu.