BOSTERM s.c.

Karpicko, ul. Poznańska 14
64-200 Wolsztyn