Gość: krystian
2008-01-21 00:00
obliczenia
Mam zadanie do obliczenia nie wiem jak je zrobić. Obliczyć skład spalin suchych oraz wilgotnych podczas spalania 1m3 gazu: Skład gazu: CH4=98,14% C2H6=0,91 H2=0,84 CO=0,11 Qc=38147kJ/kg Qw=34430kJ/kg n=1,15 x=0,004
Gość: KS
2008-01-22 00:00
Re:obliczenia
Zakładam, że spalanie jest zupełne.
-minimalne zapotrzebowanie tlenu do spalania:
Vomin=(0,5H2)+(0,5CO)+(2CH4)+((n+m/4)CnHm)=(0,5*0,0084)+(0,5*0,0011)+(2*0,9814)+(3,5*0,0091)=1,9994 [um3 tlenu/um3 gazu]
-minimalne zapotrzebowanie powietrza do spalania
Vpmin=Vomin/0,21=1,9994/0,21=9,521 [um3 powietrza/um3 gazu]
-zapotrzebowanie powietrza do spalania
Vp=n*Vpmin=1,15*9,521=10,9491 [um3 pow/um3 gazu]
-ilość CO2 w spalinach
VCO2=CO+CH4+nCnHm=0,0011+0,9814+2*0,0091=1,0007 [um3 CO2/um3 spalin]
-ilość wody w spalinach
VH2O=H2+2CH4+(m/2*CnHm)=0,0084+2*0,9814+0,0091=1,9803 [um3 H2O/um3 spalin]
-ilość tlenu w spalinach
VO2=0,21*Vpmin*(n-1)=0,21*9,521*(1,15-1)=0,2999 [um3 tlenu/ um3 spalin]
-ilość azotu w spalinach
VN2=0,79*Vp=0,79*10,94918=8,6498 um3 azotu/um3 spalin]
-ilość spalin wilgotnych
Vs=1,0007+1,9803+0,2999+8,6498=11,9307 [um3 spalin wilgotnych/um3 paliwa]
Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem.