Gość: Mateusz
2013-07-03 12:40
Deregulacja
"Miłościwie, nam panujący" podchodzą do drugiego etapu deregulacji zawodów.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/714168,ii-etap-deregulacji-rzad-otwiera-dostep-do-91-zawodow.html />
Znalazłem jeszcze takie informacje:

Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane:

- dopuszczenie do kierowania robotami budowlanymi osób z wykształceniem wyższym (I stopnia), a do kierowania w ograniczonym zakresie również techników,

- wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w danej specjalności łącznie,

- możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym,

- możliwości odbywania praktyki, poprzez wprowadzenie instytucji patrona (oprócz odbywania praktyki w formie zatrudnienia w biurze projektowym). Patronem byłaby osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego.

- możliwość uznania, jako części lub całości okresu praktyki odbywanej na studiach o profilu praktycznym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem samorządu zawodowego,

- skrócenie praktyki zawodowej (zróżnicowane w zależności od uprawnień np. przy sporządzaniu projektów z 2 lat do 1 roku).


Trochę to dla mnie zagmatwane, i właściwie nie wiem co z tego dla mnie wynika? Mam ok 2 letnią praktykę i myślę że na wiosnę będę podchodził do egzaminu