Informacja zwrotna z rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce, dotycząca programu dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych przygotowanego i wprowadzonego przez NFOŚiGW Zebrane przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)

Stanowisko SPIUG dot. Programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, jest organizacją, która skupia przedstawicieli firm i firmy, których udział w polskim rynku kolektorów słonecznych i pomp ciepła ocenia się na ok. 30% z tendencja wzrastającą.
Organizacja skupia członków działających na rynku instalacyjno-grzewczym w Polsce od wielu lat i mających ugruntowana pozycję na tym rynku.
Dzięki wieloletniej aktywności, członkowie SPIUG są obecni praktycznie w każdym segmencie dystrybucyjnym i inwestycyjnym rynku urządzeń grzewczych w Polsce.
Do głównych celów SPIUG, należy m.in. stały, wiarygodny monitoring rynku w segmencie urządzeń grzewczych, oraz urządzeń do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak także współpraca z odpowiedzialnymi instytucjami przy kształtowaniu i monitoringu wprowadzanych systemów wsparcia dla OZE w zakresie wytwarzania ciepła.
Środowisko instalacyjno - grzewcze z zadowoleniem przyjęło pierwsze informacje na temat wprowadzenia nowego systemu wsparcia dla OZE, skierowanego do indywidualnych i wspólnotowych użytkowników końcowych urządzeń wytwarzających ciepłą wodę użytkową przy wykorzystaniu energii słonecznej. Jest to krok we właściwym kierunku wsparcia rozwoju OZE w zakresie energetyki rozproszonej – w tym wypadku słonecznej. Możemy mieć nadzieję, że po tej inicjatywie zostaną wprowadzone inne programy wspierające rozwój zastosowania np. pomp ciepła, czy rekuperatorów. Jesteśmy pewni, że pomoc SPIUG przyczyni się zarówno do udoskonalenia istniejącego już systemu wsparcia dla kolektorów słonecznych, jak też pozwoli zaplanować bardziej efektywne instrumenty wsparcia dla stosowania innych urządzeń grzewczych opartych o czystą energię.
Niniejsze opracowanie nie jest oceną wprowadzonego przed kilku miesiącami programu NFOŚiGW dotyczącego dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Ma na celu przekazanie do NFOŚiGW jako koordynatora Programy opinii na temat jego funkcjonowania, pochodzącej bezpośrednio od grona zainteresowanych osób i firm, takich jak: producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, instalatorów, oraz użytkowników końcowych, do których jest skierowany program wsparcia, zaangażowanych w rozwój zastosowania rozwiązani opartych o OZE w Polsce.
SPIUG jest zdania, ze konstruktywna opina, przekazana do twórcy i koordynatora projektu, pomoże NFOŚiGW przy wprowadzaniu ewentualnych modyfikacji zarówno istniejącego programu, jak też programów wsparcia dla zastosowania czystej energii do wytwarzania ciepła w przyszłości, co wydaje się konieczne i jest oczekiwane przez rynek instalacyjno – grzewczy w Polsce.

Poniższe informacje zostały zebrane w okresie od 18.10.2010 do 10.11.2010 w wyniku bezpośrednich rozmów przeprowadzanych przez SPIUG od:
- osób odpowiedzialnych za wprowadzanie systemów wsparcia dla OZE i sprzedaż kolektorów słonecznych u producentów
- instalatorów bezpośredni zaangażowanych w proces sprzedaży kolektorów i ich montaż u użytkownika końcowego
- użytkowników końcowych, którzy bądź już skorzystali z programu, bądź planują tego typu inwestycje i rozpatrują skorzystanie z oferty NFOŚiGW
- dystrybutorów zajmujących się sprzedażą kolektorów słonecznych na rynku polskim


Źródło: ''