Nowy zawór STS posiada króciec pomiarowy oraz odwodnienie w zależności od modelu. Przeznaczony jest do stosowania po stronie wtórnej systemów grzewczych i chłodniczych, oraz instalacji wody użytkowej. STS to zawór równoważący, odcinający, z gwintem wewnętrznym, temperatura robocza: od -20°C do +120°C, max. ciśnienie robocze: 20 bar, materiał: AMETAL-C. Dostępny w następującym zakresie średnic: DN 10-50.

Nowe możliwości w zaworze STS
System diagnostyki
Wykorzystując przyrząd równoważący TA-SCOPE można wykonywać pomiary oraz diagnostykę systemów hydraulicznych. Dzięki zainstalowaniu zaworu STS zamiast tradycyjnego zaworu odcinającego, dodajesz kolejny króciec pomiarowy i tym samym sprawiasz, że przeprowadzenie diagnostyki systemu jest łatwiejsze. Można na przykład zmierzyć ciśnienie różnicowe obiegu.

Pomiar spadku ciśnienia w obiegu

sts

Pomiar mocy

TA-SCOPE zawiera algorytm umożliwiający pomiar mocy. Aby zmierzyć moc musisz znać przepływ oraz różnicę między temperaturą zasilania i powrotu (DT) odbiornika końcowego. W zależności od liczby dostępnych króćców pomiarowych, pomiar może być realizowany na kilka sposobów.
Pomiar mocy poprzez zastosowanie TA-SCOPE, wykorzystujący trzy króćce pomiarowe:

sts
Więcej o produkcie: kliknij tutaj