Belka nawiewna Pilot: do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji.

Lindab: Belka nawiewna Pilot
Belka nawiewna Lindab Pilot może realizować funkcje chłodzenia, ogrzewania i wentylacja. Belka Pilot może być wyposażona w zawory, siłowniki, sterowniki Regula Sec, Regula Duo/Mono oraz Connect, oferowane przez Lindab Sp. z o.o.


Pilot może być montowany z zastosowaniem standardowych powieszeń T jako integralna część sufitu podwieszanego. Urządzenie jest również odpowiednie do instalacji w sufitach podwieszanych wykonanych z 8-milimetrowym dystansem pomiędzy panelami (np. Ecophon DG) oraz w sufitach podwieszanych o module 600x600, takich jak np. sufity blaszane.

W belce Pilot wykorzystano unikalną i opatentowaną technologię „Jet gap”, która pozwala na doregulowywanie wielkości strumienia i ciśnienia powietrza oraz kierunku wypływu. We wszystkich pozycjach pracy rozpływ powietrza jest wachlarzowy, co powoduje, że wymagany zasięg strumienia może być dwukrotnie mniejszy niż przy wypływie prostym.

W belce nawiewnej Pilot wykorzystano zjawisko indukcji. Podczas przepływu powietrza pierwotnego o pewnym ciśnieniu dynamicznym przez szczeliny nawiewne, wytwarza się strefa o niskim ciśnieniu statycznym. Dzięki temu ciepłe powietrze z pomieszczeniu (powietrze wtórne) jest zasysane i przeciągane przez wymiennik, znajdujący się wewnątrz belki. Strumień powietrza wtórnego jest 4-5 razy większy niż strumień powietrza pierwotnego. Powietrze jest ochładzane w kontakcie z chłodnicą, wykonaną z lamel aluminiowych i rurek miedzianych. Zyski ciepła z pomieszczenia przekazywane są za pośrednictwem powierzchni ożebrowanej do wody lodowej i dalej do układu wytwarzania chłodu.

Wielkość otworu szczeliny nawiewnej jest zmieniana czterema śrubami regulacyjnymi. Zmiana ich położenia powoduje zmianę ciśnienia i wielkości strumienia powietrza. Rozpływ powietrza może być zmodyfikowany tak, że wypływy będą równe po obu stronach, wypływ będzie asymetryczny, bądź też tylko z jednej strony belki.
W belce Pilot wykorzystano unikalną i opatentowaną technologię nazwaną „Jet gap”. Otwory szczeliny nawiewnej są tak zaprojektowane aby zapewnić wykorzystanie efektu Coanda i wachlarzowy wypływ powietrza.
Strumień powietrza wypływający z belki przylepia się już od samego otworu wylotowego, przemieszcza się wzdłuż belki i sufitu podwieszanego zgodnie z efektem Coanda.

Pilot został opracowany tak, aby oferować wysoką elastyczność działania. Oznacza to, że strumień i ciśnienie powietrza mogą być łatwo zmieniane w zależności od wymagań. Pilot jest belką nawiewną wykonaną jako urządzenie kompaktowe, odznacza się przy tym optymalnym działaniem i dostępnością do czyszczenia i serwisu. Jeśli w belce zamontowano zawory i siłowniki, dostęp serwisowy jest zapewniony od dołu.
Wstępne ustawienie kierunku rozpływu, wielkości strumienia i ciśnienia powietrza przeprowadza się bardzo łatwo, przy pomocy śrub regulacyjnych.
Płyta dolna może zostać odchylona po odblokowaniu dwóch zaczepów, bądź też zdjęta całkowicie po odblokowaniu czterech zaczepów. Po odchyleniu lub zdjęciu pokrywy dolnej oba wymienniki zabudowane w belce są łatwo dostępne, zarówno od strony zasilania jak i powrotu.

Pilot Lindab

Więcej informacji oraz dane techniczne: [attach=attach1]w ulotce pdf[/attach]

Źródło: Lindab Sp. z o.o.