Gazowe pompy ciepła AISIN, jedna z "Nowości" przedstawionych na targach POLEKO 2006, - ogrzewają, chłodzą i produkują c.w.u. używając alternatywnego paliwa w stosunku do energii elektrycznej. Zapewniają najmniejsze koszty eksploatacji przy COP=1,5.

GHP pracują na czystym, niedrogim, przyjaznym dla środowiska paliwie i używają nowego czynnika R407C, który nie niszczy struktury ozonowej. Używając gazu oszczędza się energię i redukuje koszty bieżące eksploatacji lecz większy akcent niż kiedyś jest położony na opracowanym systemie grzewczo / chłodzącym przyjaznym dla środowiska.

Pełna lista cech przedstawia nowy, wysoko efektywny i prosty w instalacji system przy pełnej dostępności urządzeń wewnętrznych. Istniejący system rurowania może być użyty zamiennie do nowej gazowej pompy ciepła. System AISIN GHP jest idealnym systemem zapewniającym komfort cieplny w budynkach mieszkalnych, biurach, hotelach i budynkach przemysłowych. Działanie Gazowej pompy ciepłaPompa gazowa różni się od elektrycznej tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Gaz nie spala się w wewnętrznym urządzeniu systemu GHP. To znaczy, że GHP proponuje pełną klimatyzację zarówno w lecie jak i w zimie. Oprócz tego, GHP jest wyposażona w bardzo efektywny gazowy silnik, który wykorzystuje zarówno ciepło zewnętrzne jak również ciepło produkowane przez sam silnik. Z tego powodu GHP jest nadzwyczaj efektywnym energetycznie systemem. Gazowa pompa ciepła wykorzystuje fizyczne właściwości czynnika R407C, który pochłania ciepło otoczenia w czasie parowania i dostarcza ciepło podczas kondensacji. Czynnik jest rozprowadzany przez kompresor, który nieustannie przekształca parę w kondensat zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. System wymiany ciepła w pompie AISIN wyklucza główny problem, jaki jest w elektrycznych pompach ciepła, spadek efektywności ogrzewania względem zewnętrznej temperatury. Podczas zimy, GHP ma nadzwyczajną pojemność ogrzewania nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych (-20 °C). Zalety Gazowej pompy ciepła Jedna z głównych zalet gazowych pomp ciepła AISIN są niskie koszty bieżące eksploatacji. Oszczędności, w skali rocznej mogą być niższe o 30% porównując z elektryczną pompą ciepła. AISIN GHP pracuje na naturalnym gazie (CNG) albo ciekłym (LPG). Dystrybutorzy rozprowadzający gaz preferują użycie pomp gazowych. Zapotrzebowanie na elektryczność jest zredukowane a jej zużycie jest 90% mniejsze niż w pompie z silnikiem elektrycznym. Wysoka efektywność gazowego silnika pompy powoduje, że nagrzewa szybko pomieszczenia nawet w najzimniejsze dni zimowe. AISIN GHP posiada inteligentny hi-tech kontroler, który reguluje prędkość obrotową silnika, biorąc pod uwagę wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę - w wyniku czego jest mniejsza strata energii przy stałej wewnętrznej temperaturze.

Rozmrażanie systemu jest osiągane przez wewnętrzny odzysk ciepła, bez potrzeby odwracania cyklu pracy pompy. Możemy mieć zatem bardzo szybko i efektywnie nagrzane pomieszczenie bez przerw na rozmrażanie. Bez dodatkowych kosztów powodujących zwiększone zapotrzebowania na moc cieplną a także potrzeby stawiania bojlera.

Gazowe pompy ciepła AISIN oferują szeroki zakres modeli do osiągnięcia najlepszych parametrów grzania / chłodzenia dla każdego typu środowiska w pomieszczeniach. Poza tym są zaprojektowane do zasilania z baterii nawet w wypadku wysokiego zapotrzebowania na ciepło. Technologiczna innowacja Endotermiczny silnik zaopatrywany w gaz jest opracowany przez Badawcze Rozwojowe Centrum Toyoty, specjalnie dla gazowej pompy ciepła. Są tutaj 4 sprężarki z elektrosprzęgłem, które gwarantują wysoką efektywność przy minimalnych obciążeniach. Nawet przy częściowych obciążeniach gazowa pompa ciepła AISIN ma bardzo niski poziom kosztów bieżących. Maksymalizacja efektywności silnika, wymienników ciepła i reszty peryferyjnych składników zapewnia osiągnięcie wysokiego COP (efektywność wykorzystania mocy). Zatem, gazowa pompa ciepła jest na szczycie systemów klimatyzacyjnych ze wszystkich pomp ciepła. Zużycie gazu jest niskie, co daje w konsekwencji niski poziom kosztów i emisji CO2 po względem ochrony środowiska. • Długość pierwszej gałęzi rurociągu może wynosić do 40 metrów, co daje dużą elastyczność przy instalacji. • Ogólną wagę urządzeń wewnętrznych zmniejszono o 20% używając lżejszych materiałów oraz zmniejszając obudowę urządzenia.

Diagram porównania efektywności: modele z dwoma i czterema sprężarkami

Wszystkie modele gazowych pomp ciepła AISIN mogą być zaopatrzone w kompletny zestaw, który produkuje gorącą wodę dla celów domowych.

Szczegóły techniczne - zestaw do gorącej wody
Model Moc dost. [kW] Temp. we/wy [°C] Przepływ [mc/h] Strata na wymienniku [kPa] Połączenie hydrauliczne [mm]
WKIT - 5 HP 5,5 55/60 0,95 30 14
WKIT - 6,5 HP 7,0 55/60 1,2 35 14
WKIT - 8 HP 10,0 55/60 1,7 25 22
WKIT - 10 HP 12,0 55/60 2,0 30 22
WKIT - 13 HP 13,5 55/60 2,3 35 22
WKIT - 16 HP 16,5 55/60 2,8 30 28
WKIT - 20 HP 20,0 55/60 3,5 35 28
Moc cieplna otrzymana dla poniższych warunków: - tryb chłodzenia przy maksymalnej pojemności - temperatura zewnętrzna 35° C - temperatura chłodziwa silnika 75° C Ważna uwaga : w trybie nagrzewania moc cieplna zmienna dawana jest od 80% do 0% ,w funkcji zewnętrznej temperatury. Możliwy odzysk z obwodu chłodziwa silnikowego produkującego gorącą wodę dla wewnętrznego użycia w zestawie który może być zainstalowany w gazowej pompie ciepła AISIN które są przeznaczone do tej roli. Zestaw składa się z płytowego wymiennika ciepła połączonego równolegle do okrążającego silnik radiatora i termostatycznej zasuwy. Ten dodatek, poza tradycyjnym odzyskiem w zimowym chłodzeniu pozwala odzyskiwać ciepło także w lecie (ciepło które w przeciwnym razie byłoby zmarnowane). Zestaw jest tak zrobiony aby nie wywierać wpływu na pracę gazowej pompy ciepła AISIN podczas trybu grzania. Zestaw jest zainstalowany wewnątrz gazowej pompy ciepła i pozwala na połączenie z użytkownikiem dzięki dwóm hydraulicznego połączeniom przy rurach chłodzących. Po to, aby nie stracić gwarancji na gazową pompę ciepła AISIN , jest KONIECZNE żeby wewnątrz wymiennika ciepła musi płynąć chłodziwo niezamarzające i dlatego pośredni obwód dla produkcji gorącej wody do wewnętrznego użycia powinien być używany na bieżąco. Więcej informacji - Gazowe pompy ciepła AISIN AISIN SEIKI rozpoczął produkcję Gazowych pomp ciepła w 1986 roku, jako alternatywę do szeroko używanych elektrycznych pomp ciepła zużywających dużo energii elektrycznej i powodujące rosnące jej zapotrzebowanie. AISIN SEIKI ma 11 zakładów produkcyjnych w Japonii z więcej niż 10.000 zatrudnionych. Grupa AISIN ma 98 przedsiębiorstw produkujących urządzenia oraz biura handlowe rozrzucone po całym świecie. Technologia przy produkcji Gazowej pompy ciepła a w szczególności specjalnego endotermicznego silnika jest opracowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe TOYOTA. W Polsce sprzedawca i instalatorem urządzeń firmy AISIN SEIKI jest Atmopomiar Sp. z o.o. Źródło: www.atmopomiar.pl

Komentarze

  • Pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe

    Ja polecam zdecydowanie pompy ciepła. Ostatnio firma Ecotechnik zamontowała mi pompę ciepła (powietrze-woda) firmy FUJITSU. Jest to tzw.powietrzna pompa ciepła, która jako źródło ciepła pobiera energię zawartą w powietrzu atmosferycznym i wykorzystuje ją do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzewania wody użytkowej. Pompy ciepła typu powietrze/woda wyróżniają się stosunkowo wysokim współczynnikiem wydajności cieplnej COP>4 oraz charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą. Mogą współpracować z wieloma odbiornikami ciepła tzn. grzejnikami, klima-konwektorami, czy ogrzewaniem podłogowym. W swojej ofercie mają jeszcze oni pompy nisko i wysoko temperaturowe i te drugie uzyskują temperaturę czynnika roboczego w granicach 65 C, bez zastosowania grzałek. A co oznacza wspomniany już wcześniej współczynnik COP =4? W przypadku tej pompy oznacza to, że ponad 70% dostarczanego przez pompę ciepła pochodzi z energii odnawialnej, a resztę stanowi koszt zużytej energii elektrycznej. Zastosowanie pomp ciepła pozwala więc na znaczną redukcję kosztów ogrzewania.