Firma Danfoss, wiodący na świecie dostawca technologii z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, sterowania silnikami i maszyn mobilnych, wprowadza nową globalną koncepcję swojej marki pod nazwą „Engineering Tomorrow”.

Engineering Tomorrow - nowy wizerunek marki Danfoss
Nowa koncepcjaNowa koncepcja marki Danfoss odwołuje się do dziedzictwa firmy, pracy inżynieryjnej, która jest kluczowym elementem działalności Danfoss oraz do gotowości w kształtowaniu przyszłości. Jest ona połączeniem potencjału inżynierii z określeniem czterech głównych obszarów, w których Danfoss poszukuje innowacji. Są nimi: INFRASTRUKTURA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ENERGIA i KLIMAT. Kolejny krok działalności firmy będzie związany z aktywnym inwestowaniem w te obszary, gdzie Danfoss skupi się na kreowaniu rozwiązań na wyzwania pojawiające się w ramach każdego z nich:

Infrastruktura


WYZWANIE:
Na całym świecie w miastach mieszka 3,5 mld ludzi. Do 2030 roku liczba ta wyniesie 5 mld[ I ]. Rozwój obszarów miejskich wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na infrastrukturę, takich jak: budowa obiektów, transport, woda, energia, ciepłownictwo, chłodnictwo, gospodarowanie odpadami, telekomunikacja.

ODPOWIEDŹ DANFOSS:
Rozwiązania, takie jak np. systemy hydrauliczne i komponenty do budowy dróg i obiektów, technologie dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych itp., pomagają budować infrastrukturę rozwijających się miast na całym świecie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przemysł spożywczy


WYZWANIE:
Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie o jedną trzecią. Przy stale zwiększającej się liczbie ludzi do wyżywienia konieczne jest, by żywności było więcej oraz by jej jakość była lepsza. Na świecie marnuje się około jedna trzecia łącznie wyprodukowanej żywności. Istnieje ogromny potencjał lepszego wykorzystania zasobów żywności. Umocnienie łańcuchów dostaw żywności, poprawa infrastruktury, transportu i branży spożywczej oraz szerzenie świadomości pomagają ograniczyć marnotrawstwo.

ODPOWIEDŹ DANFOSS:
Danfoss dostarcza pełną gamę produktów, które pomagają sterować, kierować i napędzać maszyny rolnicze, umożliwiając przy tym zwiększenie zdolności produkcyjnych i redukcję zużycia oleju napędowego. Rozwiązania Danfoss zapewniają bezpieczeństwo żywności na każdym etapie transportu aż do konsumenta, redukując przy tym zużycie energii i zmniejszając koszty w zakładach produkcyjnych, w centrach dystrybucji, supermarketach, samochodach ciężarowych i statkach.

Energia


WYZWANIE:
Rosnąca liczba ludności i coraz wyższy standard życia powodują, że od 2011 do 2035 roku zapotrzebowanie na energię na świecie wzrośnie o jedną trzecią. [II]Wzrasta wykorzystanie energii odnawialnej, która w 2035 roku zaspokoi około 40 procent zwiększonego zapotrzebowania na energię pierwotną. To jednak za mało. Właśnie dlatego najważniejszym na świecie „paliwem”, które pozwoli zmniejszyć użycie paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla jest efektywność energetyczna. Zakłada się, że do 2035 roku efektywność energetyczna dostarczy więcej dodatkowej energii, niż ropa naftowa. Efektywność energetyczna jest jedynym „paliwem”, które spełnia jednocześnie założenia ekonomiczne oraz te dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.

ODPOWIEDŹ DANFOSS:
Danfoss dostarcza energooszczędne technologie, jak np. rozwiązania z zakresu automatyki ciepłowniczej i chłodniczej, dzięki którym użytkownicy są w stanie uzyskać więcej mniejszym nakładem środków.

Klimat


WYZWANIE:
Emisja gazów cieplarnianych na świecie jest coraz większa. Aby ograniczyć wzrost temperatury i zanieczyszczenie powietrza konieczne jest wprowadzenie zmian regulacyjnych i technologicznych. Do 2050 roku należy zmniejszyć emisje o 40-70 procent w stosunku do poziomu z 2010 roku[III]. Energooszczędne technologie i te pozwalające na korzystanie z odnawialnych źródeł energii mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia tych zmian.

ODPOWIEDŹ DANFOSS:
Produkty Danfoss są odpowiedzią na wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne na świecie. Przyczyniają się do zwiększenia produktywności i poprawy warunków życia dzięki optymalizacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w taki sposób, by odpowiadały indywidualnym potrzebom.

Nowa koncepcja „Engineering Tomorrow” podkreśla silną tradycję Danfoss w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które każdego dnia wpływają na życie ludzi na całym świecie. Jest również ściśle związana ze strategią grupy pt. „Core & Clear” wprowadzoną w 2010 roku, która na obecnym etapie skupia się na przyspieszeniu zyskownego wzrostu, poprzez bardziej ukierunkowane inwestycje, bardziej innowacyjnei zróżnicowane produkty, lepszą obsługę klientów oraz bardziej aktywny marketing. „Engineering Tomorrow” pozwoli firmie Danfoss wyróżnić się na rynku.

Nowa definicja marki została wybrana w wyniku szeroko zakrojonych badań opinii, podczas których zapytano 4 tysiące obecnych i potencjalnych klientów z całego świata z czym kojarzy im się marka Danfoss oraz jakie mieliby oczekiwania wobec niej w przyszłości. Spośród 11 propozycji respondenci wybrali koncepcję „Engineering Tomorrow”, jako najbardziej reprezentatywną dla Danfoss, kojarzącą się z innowacjami i przyszłością. Aspiracje Danfoss związane z koncepcją „Engineering Tomorrow” zostały przedstawione w nowym firmowym filmie, którego reżyserem jest zdobywca nagrody na festiwalu w Cannes - Christoffer Bo.

Zachęcamy do obejrzenia filmu:

[VIDEO:YOUTUBE:IdYAjPeSbEo]

W związku z wprowadzeniem „Engineering Tomorrow” powstała również nowa identyfikacja wizualna marki Danfoss: http://www.danfoss.com/about/engineering-tomorrow/


Więcej o firmie Danfoss Poland można przeczytać na stronie www.danfoss.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Kałaska-Nejfeld
Danfoss Poland sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 535 051 782
E-mail: anna_kalaska@danfoss.com


Citygroup: Citi Perspectives, Volume 6, Q1/Q2 (2012)
[II] Źródło: International Energy Agency: World Energy Outlook (2013)
[III] Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC): Fifth Assessment Report, 2014