Gość: studentka
2010-02-27 16:08
zyski ciepła jawnego
Według schematów pojawiających się w literaturze przy obliczaniu wentylacji pierwszym krokiem oprócz doboru parametrów powietrza zewnętrznego należy dobrać parametry powietrza wewnętrznego. Według normy (PN-78/B-03421) ww parametry należ dobrać w zależności od aktywności fizycznej. I tak np. dla sali posiedzeń przy małej aktywności fizycznej dobieram temperaturę (dla lata) w pomieszczeniu 26stC.
Zaczynając liczyć zyski ciepła jawnego pojawia się parametr qj- jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia. Wg Malickiego parametr ten zależy m.in. od temperatury w pomieszczeniu. I tutaj pojawia się problem czy dla lata jest to ta temperatura wcześniej dobrana (26stC) czy może wymagana temperatura wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 20st.C.???
Gość: marcin
2010-02-27 23:42
Re: zyski ciepła jawnego
strumień ciepła oddawany przez człowieka odczytujesz dla określonych warunków w których się ten człowiek znajduje - a znajduje się w pomieszczeniu dla którego już ustaliłaś temperaturę - 26 st. C