Gość: Wojtek
2010-02-09 20:15
wykres i-x
Witam, mam problem z wyznaczeniem na wykresie i-x entalpii powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wyczytałem w podręczniku, że
1.
" Na wykres nanosimy punkt P wyrażający żądany stan powietrza w pomieszczeniu"
Odp. Założyłem, że wartość optymalna dla klimatyzacji o małej aktywności fizycznej temperatura 23stC o wilgotnośći względnej 45 %. Więc znalazłem punkt przecięcia się tych dwóch danych co daje mi punkt P.
2."Przez ten punkt przerprowadzamy linię prostą równoległą do kieunku przemiany stanu powietrza w pomieszczeniu "e" obliczonego z zaleznosci
e = Q/W [kJ/kg]
gdzie:
Q - zyski ciepla calkowitego [ kW]
W - zyski wilgoci [ kg/s]

Pyt. : I tego nie rozumiem ;/ jak tą linię przeprowadzić ?
Gość: Michaił Aleksandrowicz Berlioz
2010-02-10 01:37
Re: wykres i-x
Ten współczynnik o którym piszesz określa się jako stosunek zysków ciepła (jawnych i utajonych) do zysków wilgoci. Im większe zyski ciepła w stosunku do zysków wilgoci, tym kierunek przemiany powietrza będzie „bardziej pionowy” i odwrotnie, im wyższe zyski wilgoci tym bardziej przemiana powietrza będzie przebiegać w kierunku poziomym.

Teoretycznie na wykresie powinieneś znaleźć podziałkę kątową współczynnika epsilon (połówka okręgu od plus do minus nieskończoności). Jak wyliczysz sobie epsilon, to prowadzisz prostą przebiegającą przez środek tego półokręgu i wartość wyliczoną. To do tej prostej musisz poprowadzić "prostą równoległą".