Opis stanowiska:
- wprowadzanie nowych oraz udoskonalanie obecnych produktów,
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia wyrobów na rynek,
- nadzór nad dokumentacją wszystkich wyrobów,
- nadzór nad danymi dotyczącymi produktów w systemie informatycznym,
- nadzór nad danymi technicznymi zawartymi w materiałach promocyjnych,
- stały monitoring rynku w zakresie rozwoju poszczególnych kategorii produktów.

Wymagania:
- zaawansowana znajomość MS Excel,
- znajomość przepisów dotyczących wprowadzenia produktów do obrotu,
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- orientacja rynkowa.

Oferujemy:

- pracę w stabilnej firmie o dużym potencjale rozwoju,
- pracę w nowoczesnym środowisku technicznym,
- system wynagradzania adekwatny do efektów pracy.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@klimat-solec.pl
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).