Opis stanowiska:
przygotowywanie ofert
- przygotowywanie kosztorysów do przetargów
- przygotowywanie zamówień - przygotowywanie kampanii marketingowych firmy
- opracowanie katalogów, cenników produktów i usług
- utrzymywanie kontaktów z dostawcami, klientami firmy
- prowadzenie biura w Katowicach

Wymagania:
preferowane wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe - wentylacja i klimatyzacja oraz doświadczenie na
podobnym stanowisku
- zdolność szybkiego przyswajania wiedzy technicznej
- umiejętność pracy w grupie
- samodzielność, kreatywność
- umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy:
Specjalista ds. ofert i zamówień w biurze w Katowicach, docelowo Dyrektor Oddziału