Opis stanowiska:
• Nadzór nad prawidłowym działaniem instalacji wentylacji poprzez planowanie, wykonanie lub zlecenie na zewnątrz i dozór nad przeglądami, konserwacją, serwisowaniem, remontami oraz jej rozbudową.
• Usuwanie drobnych awarii w zakresie urządzeń, instalacji wentylacji, oraz ich testowanie po wykonanych naprawach.
• Wsparcie przy odbiorach i uruchamianiu urządzeń, instalacji wentylacji, udział w komisji odbioru końcowego inwestycji/remontów oraz przyjmowanie urządzeń i sieci do eksploatacji.
• Prowadzenie ewidencji przeglądów, konserwacji, serwisów, remontów, inwestycji i usuwania usterek instalacji wentylacji, nadzór nad dokumentacją techniczną.
• Rozliczanie prac związanych z przeglądami, konserwacją, serwisami, remontami, inwestycjami i usuwaniem usterek instalacji wentylacji.
• Przygotowanie dokumentów na potrzeby ewidencji środków trwałych w zakresie urządzeń instalacji i sieci infrastruktury technicznej.
• Opracowanie harmonogramu wymaganych czynności eksploatacyjnych dla urządzeń, instalacji wentylacji i nadzór nad jego wykonaniem.
• Nadzór nad umowami z podmiotami zewnętrznymi (kontrola wykonywanych usług, podpisywanie protokołów z realizacji usług, przekazywanie reklamacji itd.).
• Kreowanie, opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur i zasad związanych z procesami zarządzania urządzeniami, instalacjami wentylacji.
• Tworzenie i aktualizacja Instrukcjami Eksploatacji, przeprowadzanie inspekcji zgodnie z Instrukcjami Eksploatacji instalacji wentylacji.
• Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminem zamówień publicznych.
• Przygotowanie dokumentacji zakupowych i przetargowych na zakupy związane z serwisem, remontami, utrzymaniem, rozbudową i inwestycjami w branży wentylacyjnej.
• Udział w pracach komisji przetargowych na prace związanie z obsługą i utrzymaniem infrastruktury oraz na roboty budowlane w branży wentylacji.
• Nadzór nad wykonaniem przedmiotów zamówienia lub przetargu.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne min. inżynierskie, mile widziana ukończona Inżynieria Sanitarna,
• Konieczne uprawnienia w zakresie eksploatacji, dozoru instalacji, sieci i urządzeń energetycznych (E1, E2/D1, D2) do 1kV.
• Konieczne doświadczenie praktyczne w pracy z urządzeniami i instalacjami wentylacji w zakresie eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii.
• Konieczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
• Konieczna umiejętność przygotowywania materiałów przetargowych na zakup przeglądów i serwisów instalacji wentylacji (przygotowanie OPZ – zakres prac, oszacowanie kosztów zakupu ).
• Konieczna znajomość Prawa budowlanego i przepisów związanych z instalacjami wentylacji.
• Konieczna biegła obsługa komputera oraz znajomość programów MS Office i podstawowa programu AutoCad.
• Mile widziana umiejętność wykonywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i obsługa programu NormaPro.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Mile widziana znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie branży wentylacyjnej.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
• Możliwości rozwoju zawodowego.

Aplikacje należy przesyłać na adres:

rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: DT/SDW/02/14