Opis stanowiska:
•Nadzór i analizę wykorzystania systemów oraz urządzeń chłodniczych i cieplnych
•Zapewnienie, zgodnego z przepisami, uregulowaniami wewnętrznymi Spółki, stanu technicznego m.in. poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur oraz instrukcji w zakresie zarządzania systemami oraz urządzeniami chłodniczymi i cieplnymi,
•Ustalanie oraz optymalizację wytycznych lub zasad dot. eksploatacji, w tym utrzymania systemów oraz urządzeń chłodniczych i cieplnych,
•Zapewnienie przestrzegania zasad oraz warunków eksploatacji podległej infrastruktury
•Okresową ocenę stanu technicznego systemów oraz urządzeń chłodniczych i cieplnych,
•Rozwój lub dostosowywanie systemów oraz urządzeń chłodniczych i cieplnych do potrzeb Spółki oraz wymagań przepisów,
•Efektywność oraz terminowość realizacji remontów oraz modernizacji systemów i urządzeń chłodniczych i cieplnych,
•Tworzenie planów, budżetów, strategii w zakresie utrzymania infrastruktury energetycznej,
•Określenie potrzeb i zakup mediów.

Wymagania:
•Świadectwo kwalifikacyjne (w zakresie Dozoru i Eksploatacji) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci chłodniczych i cieplnych,
•Znajomość i umiejętność stosowania przepisów energetycznych i dozorowych w zakresie eksploatacji oraz konserwacji i remontów - uprawnienia E i D
•Uprawnienia budowlane-instalacyjne w zakresie urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych,
•Wiedza oraz doświadczenie w zakresie Zarządzania Projektami
•Biegła znajomość pakietu MS Office, AutoCad, CMMS (mile widziane)

Oferujemy:

•Stabilne zatrudnienie i możliwość wszechstronnego rozwoju
•Pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej
•Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wykonywanej pracy
•Prywatną opiekę medyczną