Opis stanowiska:
* prace związane z przygotowaniem pełnobranżowych projektów instalacyjnych
* wstępne uzgodnienia;
* wykonywanie koncepcji;
* etap obliczeń;
* wykonywanie obmiarów i kosztorysów;
* przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych;
* kierowanie pracą asystentów;
* współpraca z innymi branżami.

Wymagania:
* uprawnienia budowlane do projektowania;
* znajomość technik i narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie: AutoCad, programy branżowe, pakiet MS Office;
* umiejętność pracy pod presją czasu.