Opis stanowiska:
- Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót instalacyjnych - wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja.
- Bieżące zarządzanie budżetem budowy.
-Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót sanitarnych zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją projektu.
- Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót .
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem,
- Udział w spotkaniach z Inwestorem.
- Koordynacja prac zespołu.
-Zapewnienie ciągłości pracy budowy pod kątem zabezpieczenia dostawców, podwykonawców i pracowników własnych
- Prowadzenie bieżącej dokumentacji budowy.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe
- Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ( mile widziane)
- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót
- Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej
- Umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi
- Prawo jazdy kat. B
- Obsługa komputera, obsługa pakietu MS Office
- Samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu, komunikatywność.

Oferujemy:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- Atrakcyjne wynagrodzenie,
- Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- Niezbędne narzędzia pracy,