Opis stanowiska:
Zakres obowiązków

Firma z branży instalacji sanitarnych, HVAC, wod-kan, poszukuje pracowników biurowych do sporządzania wycen i oferty, doradcy technicznego, asystenta kierownika robót (praca w biurze oraz asysta kierownika prac bezpośrednio na budowie)
Zakres obowiązków na stanowisku:

- przygotowywanie przedmiarów, zestawień materiałowych,
- przygotowanie wycen z zakresu wszelkich prac towarzyszących realizacji budowy
- odpowiadanie na zapytania ofertowe
- prowadzenie rozmów z podwykonawcami, dostawcami, biurami projektowymi
- sporządzanie drobnych projektów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, optymalizacje, inne
- spotkania z klientami, wizje lokalne na obiektach
- przygotowywanie dokumentacji technicznej i powykonawczej kontraktów
- asysta kierownika robót, bezpośrednio na budowie, przy realizacjach (zaangażowanie w zadanie techniczne od wyceny po realizację)

Wymagania:
doświadczenie w przygotowywaniu ofert, doświadczenie na budowie
czytanie projektów, sporządzanie drobnych projektów
znajomość produktów branżowych, umiejętność doboru, zamiany
znajomość cen rynkowych materiałów i usług
umiejętność kalkulacji i weryfikacji cen
obsługa programu AutoCad