Opis stanowiska:
- montaż instalacji wentylacyjnych
- obsługa montażowa i serwisowa na obiektach klientów na terenie Polski

Wymagania:
- ogólna znajomość systemów wentylacji
- minimum roczne doświadczenie w montażu instalacji wentylacyjnych
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
- prawo jazdy kat. B
- znajomość rysunku technicznego mile widziana
- umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- pozapłacowe świadczenia pracownicze (między innymi prywatna opieka medyczna, dofinansowanie kart Multisport).
Istnieje możliwość podjęcia współpracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną preferujemy składanie ofert drogą mailową. na adres: kadry@klimawent.com.pl
W CV prosimy umieścić poniższą klauzulę:

„Zgoda nr 1:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko monter wentylacji zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21-05-2020 umieszczonym na stronie www.wentylacja.com.pl przez KLIMAWENT SA, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. z poz 922)”.
„Zgoda nr 2:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia”
- Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV jest KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262. Kontakt pod nr 58 629 64 80, e-mail: klimawent@klimawent.com.pl.
- Dane osobowe zawarte w przesłanym CV zbierane i przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody nr 2 powyżej – dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV będzie KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
- Dane te będą przetwarzane przez okres trwania danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody nr 2 – przez okres trwania przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
- Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - do jej wycofania w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
- Dane osobowe zawarte w przesłanym CV w postaci imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zam. wykształcenia, przebiegu zatrudnienia, przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Dane wykraczające poza zakres przewidziany w w/w przepisach, podawane są dobrowolnie i przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podane dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji – ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
- Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
- Ponadto, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.