Wymagania:
Umiejętność czytania rusunku technicznego