Opis stanowiska:
Do obowiązków będzie należeć:

- Opracowywanie kosztorysów ofertowych w zakresie instalacji chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji.
- Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Obmiarowanie robót na podstawie wizji lokalnej.
- Obmiarowanie robót na podstawie dokumentacji (bez przedmiarów)
- Weryfikacja przedmiarów według załączonej dokumentacji przetargowej lub technicznej.
- Składanie zapytań do inwestora, oraz zapytań ofertowych do potencjalnych podwykonawców robót i dostawców materiałów.
- Opracowywanie kosztorysów powykonawczych.
- Współpraca z kierownikami budów i z działem ofertowania

Wymagania:
- Staż pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
- Znajomość programów NORMA, EXCELL.
- Wykształcenie średnie lub wyższe.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Zdolności analityczne, sumienność, dokładność.
- Prawo jazdy kat. B.
- Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

Oferujemy:
- Możliwość rozwoju
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Możliwość korzystania z pakietu Ubezpieczenia Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego oraz karty Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres: biuro@kdminstalacje.pl