Opis stanowiska:
- sporządzanie kosztorysów ofertowych instalacji sanitarnych
- sporządzanie przedmiarów robót z rysunków technicznych
- analiza zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowych
- pozyskiwanie ofert od dostawców oraz współpraca z dostawcami
- optymalizacja kosztów w ramach przygotowywanych ofert

Wymagania:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu instalacji sanitarnych
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- dobra znajomość branży
- znajomość oprogramowania typu AutoCAD
- bardzo dobra znajomość oprogramowania metriCAD lub podobnego
- bardzo dobra znajomość oprogramowania Excel

Oferujemy:
- stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
- niezbędne narzędzia pracy
- udział w ciekawych projektach inwestycyjnych
- przyjazną atmosferę pracy
- samodzielność w działaniu