Opis stanowiska:
Opis zadań na stanowisku:
sporządzanie zapytań ofertowych techniczno-handlowych dla projektów w branży instalacji sanitarnych
współpraca z przedstawicielami techniczno-handlowymi
sporządzanie kalkulacji do ofert, negocjacje w zakresie specyfikacji technicznej i warunków handlowych oferty
kompletowanie dokumentów niezbędnych w procedurach przetargowych
proponowanie nowych rozwiązań w zakresie ofertowania w celu doskonalenia procesu
wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót sanitarnych
analiza opłacalności projektu i ryzyka projektu
opracowywanie budżetu robót, kontrola i rozliczanie robót sanitarnych
współpracę z podwykonawcami, projektantami branżowymi
weryfikacja projektów pod względem technicznym
optymalizacja rozwiązań projektowych „value engineering”
praca zgodna z normami ISO
utrzymywanie kontaktów z dostawcami urządzeń i materiałów

Wymagania:
wiedza techniczna dotycząca produktów, systemów i usług z zakresu instalacji sanitarnych
umiejętność analiz finansowych, ekonomicznych, statystycznych, problemów technicznych
praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej
umiejętność analizy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
znajomość programów MS Office, AutoCAD oraz Norma PRO
prawo jazdy kat. B