Opis stanowiska:
Nadzór nad realizacją prac instalacyjnych od strony organizacyjnej,technicznej i administracyjnej /kosztorysy,rozliczenia/. Operatywność i samodzielność w działaniu.Znajomość branży wentylacyjnej