Opis stanowiska:
- koordynowanie pracy oddziału serwisu,
- wsparcie merytoryczne/techniczne dla podległego zespołu (ok 6 osób),
- doradztwo techniczne w zakresie urządzeń/rozwiązań technicznych oferowanych przez firmę,
- rozliczanie pracy podległego zespołu,
- odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie okresowych przeglądów i napraw instalacji freonowych,
- udział w uruchamianiu systemów klimatyzacji precyzyjnej,
- serwisowanie freonowych instalacji chłodniczych, agregatów chłodniczych.

Wymagania:
- mile widziane uprawnienia energetyczne SIMP lub SEP,
- certyfikat uprawniający do pracy z substancjami kontrolowanymi,
- prawo jazdy kat. B.