Opis stanowiska:
nadzór nad wykonaniem robót montażowych instalacji wentylacji i klimatyzacji w niedużym punkcie handlowym, praca wymaga 2 wizyt na terenie budowy, wpis do książki budowy

Wymagania:
Wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, opłacona przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa