Opis stanowiska:
• Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót instalacyjnych - wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja dla aranżacji FIT OUT w biurowcach
• Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót sanitarnych zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją projektu.
• Organizowanie oraz nadzorowanie pracy firm podwykonawczych.
• Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej.
• Weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
• Prowadzenie dokumentacji budowy.
• Sporządzanie harmonogramów robót.
• Sporządzanie dokumentacji powykonawczej.
• Realizacja założonych budżetów.
• Udział w naradach koordynacyjnych na budowie

Wymagania:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów FIT OUT w biurowcach.
• Wykształcenie wyższe, techniczne.
• Doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Robót.
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
• Dotrzymywanie terminów, nadzór nad zachowaniem jakości prowadzonych prac.
• Znajomość branży budowlanej pod kątem systemów sanitarnych.
• Samodzielność w działaniu, nastawienie na realizację celów.
• Umiejętność obsługi programów AutoCAD, MS Project, MS Office
• Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.
• Dużą samodzielność.
• Udział w ciekawych projektach inżynieryjnych.

Wszystkich zainteresowanych prosiły o wysyłanie aplikacji na adres rekrutacja@ensyco.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Aplikację proszę wysyłać na adres rekrutacja@ensyco.pl