Opis stanowiska:
- przygotowanie, realizacja i rozliczenie zleconych prac,
- organizacja pracy i rozliczenie robót budowlanych,
- prowadzenie dokumentacji budowlanej,
- znajomość realizowanej dokumentacji technicznej,
- współudział w opracowaniu harmonogramu budowy,
- sporządzanie zestawień kosztów robocizny,
- sporządzanie sprawozdań z wykonania i zaawansowania robót,
- opracowanie planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych.

Wymagania:
- minimum 3 lata pracy na stanowisku Kierownika Projektu poprzedzona doświadczeniem na stanowisku kierownika robót w firmie branżowej,
- realizacja jako kierownik kontraktu budów o wielkości 3-8 mln w instalacjach ,
- znajomość rynku podwykonawców umożliwiająca samodzielne pozyskanie zasobów do realizacji zadania.

Oferujemy:
- pracę w stabilnej i rozwijającej się Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- atrakcyjne zarobki adekwatne do wiedzy i doświadczenia na pełnionej funkcji
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie nowoczesnych technologii i instalacji,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
- pracę w młodym, zgranym, współpracującym zespole.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 510 197 928