Opis stanowiska:
Ogólny zakres obowiązków: kierowanie budową, negocjowanie warunków umów z dostawcami, podwykonawcami, nadzorowanie realizacji złożonych zamówień, dokonywanie odbioru i weryfikacji materiałów, organizowanie i terminowe prowadzenie robót, kompletacja dokumentacji odbiorowej itp

Wymagania:
Wykształcenie ............. : Wyższe (w tym licencjat)
Staż pracy ................ : dośw. przy realizacji kontraktu o wartości pow. 10mln zł,
Kwalifikacje i umiejętności : umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
upr. budowlane w zakresie HVAC i wod-kan,
Dobra znajomość j.angielskiego

Oferujemy:
Rodzaj zatrudnienia ...... : umowa o pracę na czas określony
Zmianowość ............... : jednozmianowa
Godziny pracy ............ : 7-15
Wymiar czasu pracy ....... : pełny
Wysokość wynagrodzenia ... : 10 000.00 zł brutto
System wynagradzania ..... : miesięczny
Data zatrudnienia ........ : lipiec 2016