Opis stanowiska:
- prowadzenie i nadzorowanie budów
- układanie harmonogramu prac
- nadzór nad budżetem inwestycji
- sporządzanie kosztorysów
- organizacja pracy podległego personelu
- nadzór nad firmami podwykonawczych oraz rozliczanie prac
- nadzór nad obiegiem dokumentacji technicznej
- zamawianie materiałów budowlanych
- terminowość wykonania planowanych prac

Wymagania:
- wykształcenie wyższe budowlane
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
- umiejętność sprawnego zarządzania budową i zarządzania personelem
- zaangażowanie w wykonywaną pracę
- dyspozycyjność - praca w delegacji