Opis stanowiska:
• Egzekwowanie jakości prowadzonych prac montażowo-instalacyjnych,
• Nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu,
• Nadzór merytoryczny nad zadaniem powierzonym do realizacji w tym, kontakty z projektantami, inwestorami, poczynanie ustaleń technicznych i proponowanie rozwiązań w tym zakresie,
• Nadzór nad powierzonym personelem w tym ustalanie budżetów na realizację poszczególnych zadań, przyznawanie premii, ustalanie modelu motywacyjnego, rozliczanie prac zgodnie z zaplanowanym budżetem.
• Planowanie zadań do realizacji w ramach prac montażowych
• Koordynacja prac pomiędzy pracownikami firmy, harmonogramem budowy oraz wytycznymi budowniczych na określonych projektach, koordynacja spływu materiału na poszczególne zadania,
• Prawidłowa organizacja, podział i dystrybucja dóbr typu: elektronarzędzia, spawarki, samochody itp. a także zabezpieczenie mieszkań, pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań.

Wymagania:
• Wyższe techniczne preferowane Instalacje Sanitarne – uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,
• Doświadczenia w prowadzeniu kontraktów w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji na lądzie i w stoczniach - zajmowane stanowiska: Kierownik Projektu lub Kierownik Budowy,
• Wiedza techniczna poparta doświadczeniem w zakresie instalacji sanitarnych ich montażu, obowiązujących standardów i norm, umiejętności w zakresie sporządzania budżetów, harmonogramów prac i ich kontroli,
• Dobra znajomość języka niemieckiego,
• Gotowość do podróży służbowych (Polska i Niemcy),
• Zdolności negocjacyjne, umiejętność przejrzystego przekazywania informacji.