Opis stanowiska:
• Prowadzenie projektów, ścisła współpraca z Działem Konstrukcyjno-Technologicznym oraz Kontroli Jakości
• Tworzenie dokumentacji technicznej (instrukcje, itp.),
• Badania parametrów, pomiary oraz analiza wyników,
• Wsparcie/doradztwo techniczne klientów krajowych i zagranicznych.
• Monitorowanie i analiza rynku branży wentylacyjnej oraz nowych rozwiązań z zakresu szeroko pojętej mechaniki, elektrotechniki

Wymagania:
• Umiejętność czytania rysunku technicznego, interpretacja warunków technicznych i norm,
• Znajomość nowoczesnych narzędzi inżynierskich, w tym oprogramowania do modelowania bryłowego np. Inventor, Ansys, AutoCad itp.,
• Umiejętność pracy w zespole i zdecydowanie w działaniu,
• Wysoka kultura osobista, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktu, rzetelność, dokładność, systematyczność, konsekwencja i skuteczność w działaniu, inicjatywa-kreatywność;