Opis stanowiska:
- pozyskiwanie nowych klientów i projektów,
- nawiązywanie i budowanie relacji z klientami,
- wyszukiwanie projektów i nowych rynków zbytu,
- współpraca z kanałami sprzedaży (dystrybutorzy, instalatorzy, projektanci, kontraktorzy),
- współpraca z serwisem,
- dobieranie urządzeń i doradztwo techniczne dla klientów,
- przygotowanie ofert oraz prowadzenie rozmów sprzedażowych i negocjacji.

Wymagania:
- wiedza z zakresu technologii chłodnictwa oraz znajomości branży,
- umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne.

Idealny Kandydat to osoba samodzielna, posiadająca wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji i współpracy oraz dobrze zorganizowana i nastawiona na realizację celów.