Opis stanowiska:
• Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
• Nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót
• Koordynacja prac na budowie
• Sporządzanie i analiza budżetu, harmonogramu oraz postępu wykonywanych prac
• Sporządzanie kalkulacji kosztowych
• Analiza dokumentacji technicznej
• Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
• Wykonywanie przedmiarów robót, specyfikacji instalacji
• Czynny udział przy pracach regulacyjnych instalacji HVAC

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne
• Dobra organizacja pracy własnej i zespołu
• Samodzielność, efektywność i nastawienie na realizację celów
• Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
• Rzetelność i uczciwość
• Prawo jazdy kat. B
• Gotowość do pracy w terenie
• Znajomość CAD, Office
• Mile widziane uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od efektów
• Samodzielną i odpowiedzialną pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Niezbędne narzędzia pracy