Opis stanowiska:
Opis stanowiska
- nadzór nad pracami montażowymi
- sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych
- udział w procesie kosztorysowania i oferowania
- sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót

Wymagania:
Wymagania
- wykształcenie wyższe w zakresie instalacji sanitarnych
- znajomość pakietu MS Office, Auto Cad
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kat B