Wymagania:
Samodzielność, ukierunkowanie na cel.
•Dobra znajomość lokalnego rynku.
•Prawo jazdy kat. B.