Wymagania:
Obsługa podstawowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji kanałów. ( giętarek, gilotyn, itd)