Opis stanowiska:
1. Tworzenie dokumentacji projektowej: budowlanej, wykonawczej i ofertowej w zakresie instalacji AKPiA.
2. Uczestnictwo w pracach projektowych i badawczych firmy SMAY.
3. Koordynowanie między działowe realizowanej inwestycji w ramach struktur SMAY.
4. Tworzenia projektów i ścisłą współpracę w tym zakresie z inwestorem, wykonawcą obiektu oraz odpowiednimi jednostkami.
5. Koordynowanie prac na realizowanej inwestycji w zakresie dostawy SMAY , a Firmami dostarczającymi inne systemy (biura projektowe, firmy budowlane, instalacyjne, automatyki, automatyki pożarowej).
6. Czynny udział w pracach związanych z uruchomieniem i kalibracją systemów SMAY (wyjazdy)
7. Wykonywanie na polecenie przełożonych innych obowiązków zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: automatyka przemysłowa lub elektronika/elektryka
• znajomość podłączania i programowania sterowników PLC (SAIA)
• umiejętność tworzenia wizualizacji w programach typu SCADA
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
• uprawnienia energetyczne SEP do 1kV,
• uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektryki i automatyki
• umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (schematy sterowania elektrycznego - EPLAN, WSAD, SEE)
• umiejętność obsługi podstawowych narzędzi elektrycznych