Opis stanowiska:
-Przygotowywaniu dokumentacji projektowej instalacji HVAC, wod-kan oraz instalacji basenowych;
-Wykonywanie rysunków w programie Autocad, CadVent, programach firmy Sankom;
-Koordynacja prac na budowie.

Wymagania:
-Możliwość rozwoju i zdobycia uprawnień budowlanych,
-Umowa na pełny etat.

Oferujemy:
09.2013 - obecnie
Inżynier budowy, Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp. z o.o.
∙ Kierowanie realizacją oraz nadzór nad wykonaniem
∙ Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie prac, w tym podwykonawców
∙ Realizacja zamówień materiałów i urządzeń oraz kontrola kosztów budowy
∙ Wykonywanie kosztorysów ofertowych
∙ Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej instalacji technologicznych
07.2013 – 09.2013
Inżynier budowy, Jack – Service – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
∙ Pomoc Kierownikowi Robót w bieżących obowiązkach
∙ Współpraca z kadrą kierowniczą Generalnego Wykonawcy
∙ Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
01.2013 - 06.2013
Administrator nieruchomości, Gerente – Serwis Nieruchomości
Obsługa obiektów PLL LOT:
∙ Monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy
∙ Zlecanie i kontrola nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych
∙ Prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości
∙ Współpraca z projektantami
∙ Bliska współpraca z klientem
12.2012 - 02.2013
Wolontariat, Fundacja „Pożywienie Darem Serca”
Inwentaryzacja instalacji wentylacji mechanicznej, składające się z 3 systemów nawiewnych o łącznym wydatku VN= 6660 m3/h i 14 systemów wyciągowych o łącznym wydatku VW= 8110 m3/h, w obiekcie gastronomiczno-administracyjnym:
∙ Naniesienie na podkłady architektoniczne rzeczywistych tras przebiegu poszczególnych systemów instalacji
∙ Pomiar wydatków na poszczególnych elementach instalacji
∙ Wykonanie obliczeń zysków ciepła oraz pary wodnej z urządzeń kuchennych
∙ Zaproponowanie rozwiązań mających na celu poprawę warunków klimatu wewnętrznego
11.2012 - 01.2013
Asystent projektanta, Freelancer
Wykonanie projektów wentylacji mechanicznej dla obiektów biurowych, hotelowych oraz użyteczności publicznej
02.2006 - 01.2013
Pracownik administracyjny, Politechnika Warszawska
∙ Obsługa klientów (także obcojęzycznych)
∙ Zarządzanie i administrowanie wewnętrznymi bazami danych oraz opracowywanie dokumentacji

Na życzenie dostępne pełne CV oraz referencje.