Opis stanowiska:
- opracowanie koncepcji projektowej,
- przygotowanie dokumentacji projektowej

Wymagania:
- znajomość wytycznych i standardów w zakresie projektowania,
- biegła znajomość obsługi programu AutoCAD,
- znajomość innych programów wspierających projektowanie,
- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność, samodzielność,
- zaangażowanie.