Opis stanowiska:
Zakres obowiązków

Współpraca z projektantem przy sporządzaniu dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie inwestycji dotyczących w szczególności: instalacji kolektorów słonecznych, instalacji węzłów cieplnych i kotłowni, w tym kotłowni na biomasę, instalacji pomp ciepła, instalacji kogeneracyjnych oraz przyłączy cieplnych i gazowych.

Wsparcie w przygotowaniu wycen szacunkowych inwestycji, kosztorysów i przedmiarów robót.

Wymagania:
- Minimum roczne doświadczenie zawodowe. Mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta projektanta instalacji sanitarnych i/lub doświadczenie w zakresie instalacji OZE.
- Mile widziana umiejętność sporządzania audytów energetycznych.
- Wykształcenie wyższe, techniczne, kierunek: inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska.
- Dobra znajomość obsługi komputera, w tym AutoCAD, pakiet Office, pakiet Audytor - Sankom lub Instalsoft.
- Odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
- Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- Możliwość rozwoju zawodowego
- Pracę w młodym dynamicznym zespole
- Pracę w zespole nastawionym na współpracę i dzielenie się wiedzą
- Zdobywanie doświadczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii
- Możliwość podejmowania nowych wyzwań
- Możliwość odbycia praktyk projektowych i wykonawczych do uprawnień