Opis stanowiska:
- Realizacja dokumentacjo projektowej wielobranżowej we współpracy z zespołem młodych inżynierów pod okiem doświadczonych projektantów.
- Praca nad projektami począwszy od Koncepcji Wielobranżowych, przez Projekty Budowlane i Przetargowe po Projekty Wykonawcze i nadzory autorskie.
- Współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wymagania:
Kogo szukamy i czego oczekujemy?
- Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów wydziałów związanych z inżynierią środowiska (preferowani studenci PW).
- Znajomości programu AutoCad w stopniu co najmniej podstawowym.
- Istotnym elementem jest zdolność analitycznego myślenia.
- Dokładności, staranności i sumienności.
- Umiejętności wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy w rozwiązywaniu napotykanych trudności.
- Atutem dodatkowym będzie znajomość oprogramowania branżowego, np. audytorów OZC, CO, H2O lub programów Instalsoft itp..
- Doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnych również będzie małym atutem.
- preferowane będą osoby niepalące.

Oferujemy:
W ramach współpracy ze swojej strony zapewniamy:
- Pracę nad projektami różnorodnych obiektów.
- Możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
- Możliwość odbycia praktyki zawodowej.
- Zgrany zespół inżynierów.
- Naszą wiedzę.Informujemy, iż będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje odrzucone zostaną zniszczone.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.