Symbol
Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna 250x250
Przepustnica jednopłaszczyznowa stosowana do regulacji natężenia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych prostokątnych. Do montażu w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wentylacyjnych z wyłączeniem powietrza zanieczyszczonego pyłami, a w szczególności pyłami włóknistymi. Przepustnica zbudowana jest z blachy ocynkowanej
w formie kanału prostokątnego z obrotowo regulowaną przesłoną regulacyjną z możliwością blokady w dowolnym położeniu.Wykończenie krawędzi czołowych obudowy stanowią profile stalowe ocynkowane P20 lub P30 wraz z odpowiednimi narożnikami. Standardowo przepustnica wyposażona jest w mechanizm regulacyjny ręczny. Na zamówienie może być przystosowana do sterowania automatycznego za pomocą siłownika
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
Wyświetleń: 44