ZastosowanieKanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojach okrągłych.KonstrukcjaObudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. W celu hermetycznego połączenia z przewodami wentylacyjnymi nagrzewnice są zaopatrzone w gumowe uszczelki. Nagrzewnice występują w wariancie dwu- lub czterorzędowym, przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6 MPa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. We wlotowym króćcu nagrzewnicy jest przewidziana możliwość montażu czujnika temperatury zabezpieczającego przed zamarzaniem nagrzewnicy.Montaż- Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Nagrzewnice wodne powinny być ustawiane w położeniu pozwalającym dokonać jej odpowietrzania. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy.- Zaleca się ustawiać tak, żeby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój. - Przed nagrzewnicą powinien być ustawiony filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem.- Nagrzewnica powinna być ustawiana za wentylatorem. Odległość między wentylatorem a nagrzewnicą powinna wynosić nie mniej niż dwie średnice nagrzewnicy.- Nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej. W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%.- Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone dla instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Dla montaży zewnętrznego konieczne jest używanie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszkanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego).- Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie:>> automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza;>> włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy;>> zastosowanie zasłonek powietrznych, wyposażonych w napęd z mechanizmem wspomagającym ze sprężyną zwrotną;>> ocenianie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia – presostatu;>> zatrzymanie wentylatora w przypadku groźby zamarznięcia nagrzewniDane techniczneWymiary 
Kategoria: Kurtyny powietrza Kurtyny powietrza wodne
Wyświetleń: 80