Rynek energii zależy silnie od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 01.09.2002 r. do 31.05.2014 r. dla Gdańska oraz średnie temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2013/2014 r. dla wybranych polskich miast. Autor obliczył liczbę stopniodni grzania dla rzeczywistej temperatury bazowej 15oC dla tych miast w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2013/2014 r. oraz podał liczbę stopniodni grzania w sezonach grzewczych dla ostatnich 15 sezonów grzewczych. Przeprowadzono analizę różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku, Gdańska Rębiechowa, Łodzi i najcieplejszego miasta wojewódzkiego Wrocławia od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do ostatniego sezonu grzewczego 2013/2014 r.

Średnie miesięczne temperatury powietrza w ostatnich sezonach grzewczych

Ze średnich dobowych temperatur powietrza [1] dla analizowanych polskich miast obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza (rys. 1). Dla miesięcy od 1 września do 31 maja następnego roku obliczono średnią temperaturę powietrza w sezonie grzewczym (rys. 2).

Wykres 1.

W Gdańsku średnia miesięczna temperatura powietrza sezonie grzewczym 2013/2014 r. wynosiła w październiku 2013 r. (10,73oC), listopadzie 2013 r. (5,52oC), grudniu 2013 r. (3,08oC), lutym 2014 r. (2,45oC), marcu 2014 r. (6,72oC) i kwietniu 2014 r. (9,26oC) i była wyższa od średniej miesięcznej temperatury w sezonach grzewczych od 2002/2003 r. do 2013/2014 r. (tabela 1). W pozostałych miesiącach sezonu grzewczego 2013/2014 r. temperatura powietrza była niższa od średniej miesięcznej temperatury w sezonach grzewczych od 2002/2003 r. do 2013/2014 r. Średnia temperatura powietrza w Gdańsku w sezonie 2013/2014 r. wynosiła 6,79oC i była wyższa od średniej w sezonach grzewczych od 2002/2003 r. do 2013/2014 r., która wynosiła 5,75oC.

Tabela 1.

Zapoznaj się z całym artykułem w załączeniu.