Od 3 dni jesteśmy świadkami zmian związanych z zakończeniem kolejnego etapu wdrażania postanowień Dyrektywy ErP 2009/125/WE. Tym razem wprowadzone zostały wytyczne Rozporządzenia Komisji EU nr 1253/2014, których zadaniem jest poprawa jakości i funkcjonalności systemów wentylacyjnych. Jednak nie należy zapominać, że obowiązujące od 1 stycznia minimalne wymagania dla systemów wentylacyjnych zostaną zaostrzone za dwa lata, tj.1 stycznia 2018r.


Zapoznaj sie z wytycznymi Rozporządzenia Komisji EU nr 1253/2014



Dlaczego zmiany wprowadzane są sukcesywnie, a proces poprawy jakości i funkcjonalności jest rozłożony w czasie?

Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu nie bagatelizuje kwestii ekonomicznej, dlatego postanowienia rozporządzeń wykonawczych pozostają w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz gwarantują harmonizację wymogów w odniesieniu do europejskiego rynku wewnętrznego.

Przypominamy, że spełnienie postanowień wspomnianego Rozporządzenia warunkuje wprowadzenie urządzeń wentylacyjnych (do których dokument ma zastosowanie) do obrotu lub dopuszczenie ich do użytku. Oznacza to, że realizacja wymagań Rozporządzenia stanowi kryterium umieszczenia znaku CE na produktach wprowadzanych do obrotu po 01.01.2016.


Grupa Rosenberg, będąc członkiem założycielskim organizacji EVIA, aktywnie współuczestniczy w tworzeniu dokumentacji na potrzeby dyrektyw i rozporządzeń europejskich. Wszystkie produkty Grupy Rosenberg sprzedawane na terenie Polski produkowane są w krajach Unii Europejskiej i spełniają obowiązujące od nowego roku normy i przepisy. Nasze zakłady produkcyjne pracują już intensywnie nad kolejnymi ulepszeniami, nowymi produktami.

Grupa Rosenberg również dokłada wszelkich starań, aby udostępniane klientom dane techniczne produktów, mimo wprowadzanych modyfikacji produktowych, pozostawały aktualne. Jednak ze względu na konieczny okres przejściowy towarzyszący każdemu etapowi wdrożenia, Grupa  niestety nie może gwarantować uniknięcia okresowych rozbieżności.

Przypominamy, że zawarte na stronie dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Sprawdź ofertę Rosenberg