Z dniem 1 stycznia 2019 r. zarząd D+H Polska sp. z o.o. pracuje w powiększonym składzie. Nowe stanowiska objęły dwie osoby ze struktur spółki - wiceprezesami zostali: Agnieszka Fiałkowska, która pełni także rolę dyrektora finansowego oraz Przemysław Knura, dyrektor techniczny.

Zmiany w zarządzie D+H

Zmiany w zarządzie D+H Polska, spółki należącej do grupy D+H Mechatronic AG, zostały zapoczątkowane w roku 2018, kiedy to stanowisko prezesa objął Mariusz Ziemecki. Był to wyraz dużego zaufania ze strony niemieckiej, bowiem wcześniej zarząd składał się wyłącznie z przedstawicieli spółki-matki. Z początkiem 2019 r. do zarządu dołączyli Agnieszka Fiałkowska i Przemysław Knura, obydwoje w roli wiceprezesów. 

Obecny skład zarządu D+H Polska sp. z o.o.:
Mariusz Ziemecki – Prezes Zarządu, 
Agnieszka Fiałkowska - Wiceprezes Zarządu, 
Przemysław Knura - Wiceprezes Zarządu.

 

Dowiedz się więcej