Od września 2013 roku, w centralach MISTRAL PRO, odpływ skroplin zlokalizowany będzie z tyłu centrali.

Zmiana umieszczenia odpływu skroplin w rekuperatorach MISTRAL PRO
ULEPSZAMY ! UDOSKONALAMY ! UPRASZCZAMY !


Pozwala to na sprawne odprowadzenie większych ilości ewentualnego kondensatu (problem wykraplania się dużych ilości wody w centrali pojawia się w przypadku nowych budynków, kiedy zachodzi proces ich suszenia w początkowym okresie użytkowania). Centrala zyskała też na większej szczelności. Dodatkowo podczas montażu tej centrali wystarczy ustawić ją z lekkim pochyleniem na tył.

Należy pamiętać, że zamontowany z tyłu odpływ skroplin wymaga pewnej przestrzeni, więc centrala powinna być odsunięta od zabudowy (ściana) z tyłu o min. 4,5 cm.

Rozmieszczenie odpływu

Szczegóły lokalizacji odpływów skroplin dla central MISTRAL oraz MISTRAL PRO znajdą Państwo na stronie: Warunki – zabudowy – odprowadzenie skrplin »