Przedstawiamy nasz październikowy hit miesiąca - Zasilacz modułowy typu ZUP SMAY ŻUBR. Zobacz jeden z najlepszych zasilaczy z oferty SMAY. Niezbędne urządzenie do ochrony przeciwpożarowej.

Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP SMAY ŻUBR

Zasilacz modułowy serii ŻUBR stosuję się, by zasilać napięciem elektrycznym niskim i bardzo niskim (max: 1000V AC, 1500V DC) systemy rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Działanie zasilacza modułowego ZUP SMAY ŻUBR uwzględnia zasilanie wentylatorów oddymiających i kompensacyjnych, z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości. Zasilacz przeznaczony jest również do zasilania takich elementów jak: przeciwpożarowe klapy odcinające oraz klapy wentylacji pożarowej, okna oddymiające, klapy dymowe, elektro-zawory, elektro-trzymacze, bramy.

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie dopuściło zasilacz do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej oraz  przeprowadziło odpowiednie badania funkcjonalne, a także wydało ocenę właściwości użytkowych. Zasilacz modułowy typu ZUP SMAY ŻUBR ma możliwość zasilania elementów składowych systemu pożarowego i urządzeń obecnych w składzie systemu wentylacji bytowej.

Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP SMAY ŻUBR został przystosowany do współpracy z sygnałami sterującymi w postaci styków bezpotencjałowych. Po otrzymaniu takiego sygnału, konkretny moduł składowy zasilacza włącza lub wyłącza napięcie dla danego urządzenia odbiorczego. Gdy urządzenia odbiorcze pracują w innym trybie niż pożarowy, sterowanie może odbywać się przez dowolny system sterujący. Istnieje także możliwość montażu elementów systemu wewnątrz obudowy ZUP. Nadrzędnym trybem pracy zasilacza typu ZUP SMAY ŻUBR jest tryb pożarowym. W tym trybie dla urządzeń podłączonych do zasilacza, sygnały sterujące wysyłane są z Central Sterujących lub ich modułów. Dopuszcza się zastosowanie central spełniających wymogi sterowania pożarowego oraz nie pożarowego.

Zobacz kartę produktu

Podczas pracy zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP SMAY ŻUBR cały czas monitoruje parametry sieci zasilającej oraz linii zasilających poszczególne komponenty systemu pożarowego. Wykrycie każdej nieprawidłowości powoduje wysyłanie sygnału awarii zbiorczej oraz zapalenie się ostrzegawczej lampki LED na obudowie zasilacza. Dzięki zastosowaniu modułów kontroli linii zasilacza modułowego typu ZUP SMAY ŻUBR, możliwy jest monitoring torów transmisji zasilanych elementów pożarowych za pomocą Centrali Sterującej. Ponadto zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP SMAY ŻUBR pozwala na pełną kontrolę złączeń poszczególnych modułów przez zewnętrzne układy monitorujące, dzięki montowaniu elementów wewnątrz obudowy ZUP.

Sprawdź pozostałe nowości od SMAY

Parametry:

  • zasilanie urządzeń napięciem przemiennym (0-1000V AC) i stałym (0-1500V DC)
  • budowa modułowa
  • normy PN-EN 12101 część 10 „Zasilacze”
  • współpraca z Centralą Sterującą zgodną z normą prEN 12101 część 9 „Centrale sterujące”  i z dowolnymi centralami CSP
  • montaż Centrali Sterującej lub jej modułów kontrolno-sterujących wewnątrz zasilacza
  • montaż elementów systemu sterującego w trybie nie pożarowym oraz systemu monitoringu, wewnątrz obudowy ZUP
  • kontrola torów transmisji zasilania urządzeń
  • stopień ochrony IP54
  • sygnalizacja optyczna stanów pracy (podstawowa i dodatkowa)
  • warunki środowiskowe: klasa klimatyczna III, temperatura otoczenia -25°C … +75°C