Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" zaprasza na kurs specjalistyczny "Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia".

Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia - szkolenie 9-10 kwietnia
Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia
09 -10 kwietnia 2010 r.


Cel szkolenia:
• Uzyskanie umiejętności sporządzania dokumentacji technicznej urządzenia chłodniczego w przypadku:
1) projektowania nowego urządzenia chłodniczego,
2) projektowania modernizacji funkcjonującego urządzenia chłodniczego,
3) dostrzeżenia niezgodności w konstrukcji funkcjonującego urządzenia chłodniczego przy wykonywaniu
przeglądów technicznych.
• Uzyskanie "Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie - Zasad Projektowania Systemów Chłodzenia".

Tematyka szkolenia:
I dzień:
• Bilans cieplny - zasady sporządzenia.
• Dobór elementów instalacji chłodniczej - zasady doboru.
• Wykonywanie schematów instalacji chłodniczej.
II dzień:
• Bilans cieplny - przegląd i zastosowanie wybranych programów doborowych.
• Dobór elementów instalacji chłodniczej - przy użyciu wybranych programów doborowych.
• Zastosowanie programów doborowych przy wykonywaniu schematów instalacji chłodniczych

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka".
• Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Kurs zaplanowano na 16 godzin lekcyjnych - 2 dni.
• Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia rozwiązując zadania praktyczne poznają zasady i kolejne etapy
projektowania.
Dnia następnego, kursanci wyposażeni we własne laptopy, rozwiązując konkretne zadania nauczą się
korzystać z wybranych programów doborowych.
• Cena szkolenia - 600,00 PLN (w tym bufet kawowy).
• Za dodatkową opłatę zainteresowanym zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 052 324 05 25/27; kom. 0784 075 860; fax 052 324 05 29

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
"Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka"
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40

Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.